Tiedotteet - Hissimiehet ry

HUOM !!!

Ammattiosaston kevätkokous pidetään Tampereella ravintola Saludin kabinetissa 23.3.2024. Osoite Tuomiokirkonkatu 19.
Hallitus kokoontuu kello 14.00, yleiskokous alkaa kello 16.00.

Asialistalla sääntömääräiset kevätkokousasiat, sääntömuutokset sekä uusien ohjeiden mukaisesti tulevien edustajistovaalien ehdokasasettelukokous.

Eli lyhyesti nykyisten sääntöjen mukaan ehdolle voi asettautua kokoukselle esitetty vaalikelpoinen jäsen. Ammattiosastolla tulee olla tieto henkilöistä jotka ovat halukkaita lähtemään ehdolle vaaleissa. Paikan päällä ei ole pakko olla, viestin halukkuudestaan osallistua voi lähettää vaikka minulle ja nämä kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. Myös viestin voi lähettää kokoukseen toisen jäsenen välityksellä.

Osastomme pitää tämän yhden ainoan ehdokasasettelukokouksen, kevätkokouksen yhteydessä. Joten miettikää halukkuutenne osallistua vaaleihin kokouspäivään mennessä.
Ehdokkaaksi haluava henkilö huolehtii itse ilmoitautumisestaan liiton verkkosivujen kautta!Hissimies-sivujen email:hissimiehet@gmail.com

Kuva-albumissa vapaasti katsottavana Aamulehden artikkeli: Taloyhtiöt pihistelevät hissihuollossa

Sähköliitolta lehteen menevä artikkeli:

Puolentoista sadan pelastajan ammattiosasto

Hissimiehiä hirvittää, että Suomi aikoo uudessa sähköturvallisuuslaissaan livetä hissitöiden ammattipätevyysvaatimuksista. Skandinaviassa on ollut yhtenevät pätevyysvaatimukset ja samat vaatimukset olisi syytä vahvistaa koko Eurooppaan.

Klonks! Jos sattuu jäämään kiipeliin hissiin kerrosten väliin tilapäistä rauhoitusta saa kuullessaan palvelukeskuksen äänen. Lopullisen rauhan ja varmuuden pelastumisesta tuovat kuitenkin hissimiehen ääni ja kasvot. Sähköliiton osastoon 155 eli Hissimiehet ry:hyn näitä pelastajia kuuluu 150, eläkeläisiä on seitsemisenkymmentä.

Eivät hissimiehetkään aivan kaikkivoipia sentään ole - jos hissi jää jumiin ja kyydissä on hissimies apua pitää kuitenkin odottaa ulkopuolelta. Sisäpuolelta ongelmaa ei pysty ratkaisemaan vaikka sillointällöin kuulee tokaisun että nyt on turvallinen olo kun on hissimies kyydissä, muistuttavat osaton puheenjohtaja Tommi Eriksson ja sihteeri Miika Niemi.

Pätevyysvaatimukset vaakalaudalla

Hissit harvoin hirvittävät hissimiehiä mutta toisinaan heidänkin tekisi mieli käyttää portaita eri maailmankolkissa. Tommi ja Miika muistelevat osaston tämänsyksyistä Varsovan-reissua ja vähintäänkin epäilyttävää hotellin hissiä - sovimme että ensin menee toinen ja toinen lähtee liikkeelle vasta sitten kun ensimmäinen on päässyt perille. Sen verran pahaa ääntä hissi piti että hissimiehilläkin oli kylmä hiki otsalla, he nauravat.

Tästä päästäänkin hissialaa Euroopan laajuisesta vaivaavaan ongelmaan: ammatillisen pätevyyden pitäisi olla kaikkialla maanosassa sama. Yleinen kokemus on että Skandinaviassa turvallisuusasiat ovat tärkeitä ja pätevyysasiat yhhteneväiset - mutta miten muualla ?

Kyllä suomalaisilta työmailta on lähetetty ulkomaisia työntekijöitä kotiin kun pätevyys ei ole ollut linjassa suomalaisten vaatimusten kanssa. Suomesta on  tulossa hissiturvallisuuden Villi Länsi jos eduskunnan käsittelyssä oleva sähköturvallisuuslaki hyväksytään siinä muodossa että ammattipätevyysvaatimuksista luovutaan. Lakiesitys tarjoaa vain heikennyksiä meidän ammattikunnallemme - epäpätevää työvoimaa voi hakeutua alalle ja töistä vastaavaa henkilöäkään ei enää muka tarvita, puheenjohtaja harmittelee.

Hajanaisuudessa on hyvääkin

Pienehköllä osastolla on kaksi erikoispiirrettä: jäsenet ovat muutaman enimmäkseen monikansallisen yrityksen palveluksessa ja he ovat hajaantuneet pitkin Suomea. Jäsenkeskittymät ovat pääkaupunki- ja Tampereen seudulla. Kun alamma työnantajat ovat globaaleja toimijoita pystymme jakamaan tietoa kansainvälisesti ulkomaisten kollegojen kanssa. Mitä tulee suomalaisten hissimiesten maantieleelliseen hajanaisuuteen siitä on välillä jopa rutkasti etua. Joku kuulee työnantajansa avoimesta työpaikasta muulla paikkakunnalla ja voi vinkata siitä kollegalle - pienessä osastossa kun kaikki tuntevat toisensa.

On hajanaisuudesta haittaakin: Siinä missä tiettyyn seutuun sidoksiissa olevat osastot pystyvät kokoamaan jäsenistönsä erilaisiin yhteisiin harrastuksiin vaikka viikoittainkin Hissimiehet ry:n pitää satsata useampaan paikalliseen toimintaan. Virallisemmissa yhteyksissä eli kevät- ja syyskokouksissa sekä hallituksen kokouksissa kokoonnutaan valtakunnallisemmalla porukalla. Myös suht säännöllisesti tehtävä ulkomaanmatka kerää osanottajia tasaisesta kaikkialta maasta -osato on vieraillut mm. Budabestiiä, Vilnassa ja Berliinissä.

Jalkapallolla kohti kansainvälisyyttä

Seuraavaksi Hissimiehet ry mielii tiiviimpään yhteyteen kansainvälisten veljesjärjestöjensä kanssa. Siihen tarjoutuisi loistava mahdollisuus Norjan hissiliiton järjestämässä jalkapalloturnauksessa jonka paikka vaihtuu vuosittain. Tommi Erisson lupaa että Hissimiehet ry lähtee tulevaisuudessa turnaukseen omalla joukkueella. Yleensä tieto turnauspaikkakunnasta ja -maasta tulee puolisen vuotta ennen tapahtumaa. Kyllä me kuukaudessa pystyisimme harjoituttamaan joukkueen pelikuntoon varsinkin kun turnaus käydään pilke silmäkulmassa ja kuudella kuutta vastaan. Jalkapallon pelaaminen ei suinkaan olisi Hissimies ry:n päätavoite turnauksessa - tapahtuma olisi hyvä tilaisuus vaihtaa  mielipitetä ja kuulumisia Euroopan mittakaavassa sekä kasvattaa alan yhteisöllisyyttä.

Puolivuosisataisen nuorennusleikkaus

Hissimiehet ry on perustettu vuonna 1969 joten pyöreitä vuosia tulee taas pian täyteen - nelikymppisiä juhlittiin asiaankuuluvin menoin. Koska hissiala on pieni, osasto on pyrkinyt tietoisesti herättelemään nukkuvia jäseniään mukaan ja saamaan myös nuorempia alan ammattilaisia järjestäytymään - asiaan oli pakko tarttua koska osaston keski-ikä alkoi olla korkea, puheenjohtaja linjaa.

 

Vuokratyönantajan suhde työntekijöihin

Työeläkeote jatkossa vain joka kolmas vuosi

Verohallinnon vahvistamat ravintoedun suuruudet vuodelle 2012

 Työtuomioistuimen lausunto matkustettaessa vapaa-ajalla ja sen korvaaminen

Sähköliiton toimisto avannut feispuukki sivuston. Käykää sivustoilla.

Kuusi ammattiliittoa vastustaa EK:n palkkalinjauksia

Sähköliitto hyväksyi metalliteollisuuden neuvottelutuloksen

Neuvotteluja Teknologiateollisuuden sopimuksesta (päivitetty)

Välimiesoikeus on yksityinen tapa ratkaista riita käyttämättä julkisia tuomioistuimia. Välimiesmenettely on riidanratkaisukeino, jossa olemassa olevan tai tulevan siviiliriidan osapuolet päättävät antaa asian välimiesten ratkaistavaksi.

Tämän päivän työyhteisöä rasittaa (sairastuttaa) ylhäältä johtaminen. Hissipuolella muodostunut ohjesäännöksi johtajien keskuudessa yhtiöstä riippumatta.

Turvatekniikankeskus muistuttaa testaamaan vikavirtasuojakytkimet säännöllisesti

Käykää antamassa/päivittämässä yhteystietonne. Lomake löytyy alhaalta vasemmalta.

Uusi asetus voimaan asennustyössä (rakennustyössä) 

Tämän vuoden (-09) alusta on työnantajan varmistettava että henkilönostimen käyttäjällä on riittävät tiedot ja taidot käyttää nostinta. Työpaikalla tarvitaan siis työnantajan kirjallinen lupa käyttää henkilönostinta. Työsuojeluhallinnon julkaisusta saat tietoa mutta et taitoa.

Ansioita alentamatta puolesta marssittiin vuonna 1961.

Kysely turvajalkineista. Ammattilaiset käyttävät teräväkärkisiä nauloja ja ruuveja.

Hissien kunnossapitoasentaja tuntee laitteet vuosikymmenten kokemuksella

Vuosilomaopas